Säljpartner

Sälj 360°

Sälj 360° kommer av vår ambition att alltid kunna hjälpa våra kunder till effektiva resultat oberoende vilket behov inom säljutveckling man har. Från säljstöd till att bygga och driva effektiva säljavdelningar.


- Rekrytering av säljare
- Säljentreprenad (Driva Säljuppdrag)
- Säljcoaching & Teamutveckling
- Mötesbokning
- Säljutbildningar
- Inhyrd Försäljningschef
- Driva Säljavdelning


Vill du veta mer PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmluZm9AZXhlZG9oci5zZT9zdWJqZWN0PUluZm8gU8OkbGogMzYwwrAiIHRhcmdldD1fYmxhbms+a29udGFrdGEgb3NzITwvYT4=

Sälj 0 - 100

Sälj 0 - 100 betyder att vi hjälper kunden utveckla försäljningen genom allt i från små stödinsatser till att driva hela säljprocessen inklusive säljledning och system. Vi kan även gradvis bygga upp en säljavdelning för att sedan låta kunden ta över en fullt fungerande avdelning inklusive personal, system, processer och verktyg. Kunden får därför alltid valuta för sin investering även om man i framtiden vill driva hela försäljningen utan externt stöd.

Säljresurser
Vi lång erfarenhet av försäljning på olika nivåer från olika branscher samt att bygga upp och driva effektiva säljavdelningar. Den erfarenheten ligger till grund när vi rekryterar säljare och säljchefer och arbetare med att utveckla företags försäljning.


Exedo HR driver säljuppdrag för företag med ett fokus på business to business försäljning. Det kan vara tidsbegränsade uppdrag i samband med lansering av ett nytt företag, nya tjänster eller produkter.

Säljprojekt

När företag har behov av tillfälliga säljinsatser är en effektiv lösning att ta in en tillfällig säljresurs. Att få tag på en duktig och driven säljare för en kortare anställning kan ibland vara en nästan omöjlig uppgift.

Exedo kan bistå med en motiverad, driven och fokuserad säljare under den tid man har behovet. Exedo lägger upp projektet tillsammans med företaget och bidrar då även med sin kunskap om hur säljprocessen skall utformas för bästa resultat.

Extern säljresurs

Exedo HR kan bistå företag med en löpande erfaren och motiverad säljare under önskad tid, både deltid och heltid beroende på behov. Att hitta en erfaren och fokuserad säljare på deltid kan vara näst intill omöjigt. Då har Exedo lösningen. Vår kund får tillgång till en dedikerad självgående säljare som dessutom har en säljchef som följer upp och styr arbetet.

Outsourcad Säljavdelning

Exedo HR kan driva hela eller delar av ett företags säljavdelning. Vi bygger upp en högeffektiv avdelning med de rätta rekryteringsverktygen, säljstöd, teambyggande och effektiv säljledning. Vi jobbar integrerat med vårt kundföretag med ser till att en av de viktigaste avdelningarna fungerar effektivt och levererar resultat. Vill kunden senare ta över driften av säljavdelningen själv kan vi lyfta över en fungerande verksamhet som presterar på topp från dag ett. Man slipper på så sätt att starta om när man bestämmer sig för att ta över säljavdelningen själv.

Aktuellt

Exedo HR startar Exedo Butikspartner
Exedo HR har under närmare 10 år rekryterat många drivna medarbetare och ledare till livsmedelsbutiker. Nu utvecklar vi det till Exedo Butikspartner. Vi kommer se förändringar här på hemsidan med nya tjänster och medarbetare. Till en början verkar Exedo Butikspartner främst i Stockholm-Uppsalaregionen med kringliggande områden. Butiksutveckling, ledarutveckling, effektiva rutiner och fortfarande rekrytering med fokus på engagemang och kompetens, är det vi hjälper butiker med. Kontakta oss för mer info.

Kontakt


HR Utveckling & Stöd
Många chefer upplever att utvecklingssamtalet är svårt och att det sällan leder till något
konkret.


Vi hjälper chefer och medarbetare till givande konkretare samtal, strukturerat plan för
utveckling och uppföljningsbara resultat. Samtidigt vill vi göra det roligt och givande.

Läs mer...

Login