Säljuppdrag

Exedo HR driver säljuppdrag för företag med ett fokus på business to business försäljning. Det kan vara tidsbegränsade uppdrag i samband med lansering av ett nytt företag, nya tjänster eller produkter men också löpande uppdrag där vi i nära samarbete med kunden driver kundens säljavdelning.


Exedo Säljpartners Affärsupplägg

För att maximera resultat från start till mål har vi skapat en arbetsprocess i fem effektiva steg.


1. Uppstart
Vi börjar med ett uppstartsmöte med uppdragsgivaren och involverade partners. Tillsammans gör vi en behovsanalys, ett upplägg och sätter ett mål.

2. Presentation & Estimat
Baserat på förutsättningarna tar vi fram ett estimat i linje med målsättningen och presenterar denna.

3. Projektledning
En specifik projektledare från Exedo har sedan det övergripande ansvaret för uppdraget gällande ekonomi, ansvarsområden, tidshorisont, omfattning och målstyrning.

4. Genomförande
Projektledaren från Exedo är med i hela projektet från första möte till genomförandet. Antalet personer som ska arbeta med projektet beror på omfattningen av uppdraget.

5. Uppföljning
Exedo Säljpartners högsta prioritet är bästa möjliga resultat för våra uppdragsgivare då vi vill skapa långvariga framgångsrika samarbeten. Därför är regelbundna uppföljningar och återkopplingar viktiga för att identifiera att allt är på rätt kurs mot vårt gemensamma mål.

Aktuellt


Välkommen ombord Charlotte!

Vi är glada att få välkomna Charlotte som Säljutvecklare och Säljcoach på Exedo. Hon är även ansvarig för rekrytering av säljare och säljledning. Charlotte har en lång bakgrund från uppsökande B2B försäljning och säljledning, även i rollen som egenföretagare. Hon brinner för kundmötet och affärer och frustreras av otydlighet och brist på handling.
Det Effektiva Utvecklingssamtalet

HR Utveckling & Stöd
Många chefer upplever att utvecklingssamtalet är svårt och att det sällan leder till något
konkret.


Vi hjälper chefer och medarbetare till givande konkretare samtal, strukturerat plan för
utveckling och uppföljningsbara resultat. Samtidigt vill vi göra det roligt och givande.

Läs mer...


Agerus Prestationutveckling
Vi är nu partners till AGERUS prestationstuveckling. AGERUS System är ett webbaserat verktyg för chefer och medarbetare att systematiskt utveckla sin arbetssituation, förbättra sina arbetsprestationer och samtidigt skapa en hälsosam arbetsmiljö.


Login