Rekrytering

Rekrytering är en del i företagets utveckling
Alla företag behöver uvecklas för att inte stagnera. Utveckling kan ske på många sätt och bland de mest effektiva är att se till att rekrytera rätt kompetenser, nya drivkrafter och idéer till företaget. Det tillför både ny energi skapar momentum i företaget.

Att anställa fel person kan vara förödande och få mycket stora konsekvenser. Det är kostsamt, skadar företagets rykte och moralen hos medarbetarna. Därför är det kritiskt att företaget får in personer med rätt egenskaper, rätt motivatorer och rätt mål som matchar företagets behov av utveckling!

Exedo HR:s Rekryteringsfilosofi
Exedo HR rekryterar genom en strukturerad analysprocess av både företag och kandidat.
Vi ser till företagets situation både idag och framtiden.

-Hur är företagets situation idag och hur vill man utvecklas?
-Vem behöver vi?  Vilka egenskaper och vilka mål har denna person?  
-Hur hittar vi och attraherar rätt kandidat? Vilka kanaler skall vi använda?
-Vad innebär det att arbeta hos företaget? Vilken kultur har vi?
-Vilket är vårt konkreta erbjudande till rätt framtida medarbetare?

Rekryteringstjänster

Vi hjälper våra kunder med allt i från fullständiga rekryteringsprocesser till enstaka stödinsatser i deras egna processer. Kunden kan enkelt välja vilka delar i processen den vill ha hjälp med.

Stödåtgärder:
-Behovsanalyser
-Upprättande av Jobbprofil
-Annonsering / Annonsformulering
-Kommunicera / Administrera kandidater
-Second Opinion (Vi säkerställer er rekrytering)
-Personlighetstester för hjälp vid kravspecifikation och urval

Heltäckande HR-lösningar
Vi arbetar även övergripande och hjälper företag bygga upp en HR- och Rekryteringsstrategi anpassad efter deras personal- och utvecklingsbehov. Vi hjälper er med allt i från detaljerade processer, Talent Management strategier, Employer Branding.
Läs mer här: HR Utveckling & Stöd.

Aktuellt


Välkommen ombord Charlotte!

Vi är glada att få välkomna Charlotte som Säljutvecklare och Säljcoach på Exedo. Hon är även ansvarig för rekrytering av säljare och säljledning. Charlotte har en lång bakgrund från uppsökande B2B försäljning och säljledning, även i rollen som egenföretagare. Hon brinner för kundmötet och affärer och frustreras av otydlighet och brist på handling.
Det Effektiva Utvecklingssamtalet

HR Utveckling & Stöd
Många chefer upplever att utvecklingssamtalet är svårt och att det sällan leder till något
konkret.


Vi hjälper chefer och medarbetare till givande konkretare samtal, strukturerat plan för
utveckling och uppföljningsbara resultat. Samtidigt vill vi göra det roligt och givande.

Läs mer...


Agerus Prestationutveckling
Vi är nu partners till AGERUS prestationstuveckling. AGERUS System är ett webbaserat verktyg för chefer och medarbetare att systematiskt utveckla sin arbetssituation, förbättra sina arbetsprestationer och samtidigt skapa en hälsosam arbetsmiljö.


Login