Personalutveckling

Medarbetarna är motorn i varje företag och det som driver företaget framåt. För att den motorn skall fungera optimalt krävs kontinuerligt underhåll och utveckling.


Detta tar resurser från organisationen och blir ofta bortglömt när man har mycket att göra eller när man står inför förändringar i företaget. Exedo HR är då er förlängda resurs och arbetar nära och integrerat i era existerande strukturer och system om så önskas. Vi ser till att ert företags motor fungerar optimalt och ger er bästa möjliga förutsättning för framtida utveckling.

HR-Projekt

Vid personalutveckling skall varje insats och process skall ha företagets långsiktiga och mer kortsiktiga mål i fokus och bidra till utveckling av företaget enligt dessa mål.


Utvecklingsprocess skall vara integrerade i företagets övergripande HR-strategi. Förbättrad kommunikation, organisation och prestation är ett genomgående tema i alla våra processer. Vi genomför bland annat:


• Teamanalyser och Teamutveckling
• Medarbetarundersökningar
• Medarbetarsamtal
• Ledarskapsutveckling
• Konflikthantering
• Kompetensanalyser
• Management audits
• Human due diligence


Vi antar alltid ett övergripande och affärsutvecklande perspektiv. Vad har gjorts tidigare? Vad kan göras bättre nästa gång? Hur styr detta företaget mot dess mål?

Aktuellt

Styckmästare sökes Sthlm
Vi söker en styckare eller en styckmästare till en anrik saluhallsbutik under utveckling i Stockholm city! Man har högsta kvalitet på både råvaror i butiken och i den restaurang man driver i anslutning till butiken.
Vill du jobba i en anrik miljö med högsta kvalitet tillsammans med ett motiverat och roligt gäng. Kontakta oss på info@exedohr.se för mer info. Du hittar även telenummer på www.exedohr.se. Är detta du ansök idag till info@exedohr.se.

Välkommen ombord Oscar!

Vi är glada att få välkomna Oscar som ny HR-konsult och Coach på Exedo HR. Han är även ansvarig för vår utbildningsverksamhet som vi utför i samarbete med Lexicon Affärsutbildningar. Oscar har en bakgrund från rekryteringsbranschen och som coach samt arbetar även med teamutveckling.
Det Effektiva Utvecklingssamtalet

HR Utveckling & Stöd
Många chefer upplever att utvecklingssamtalet är svårt och att det sällan leder till något
konkret.


Vi hjälper chefer och medarbetare till givande konkretare samtal, strukturerat plan för
utveckling och uppföljningsbara resultat. Samtidigt vill vi göra det roligt och givande.

Läs mer...


Agerus Prestationutveckling
Vi är nu partners till AGERUS prestationstuveckling. AGERUS System är ett webbaserat verktyg för chefer och medarbetare att systematiskt utveckla sin arbetssituation, förbättra sina arbetsprestationer och samtidigt skapa en hälsosam arbetsmiljö.


Login