Personalutveckling

Medarbetarna är motorn i varje företag och det som driver företaget framåt. För att den motorn skall fungera optimalt krävs kontinuerligt underhåll och utveckling.


Detta tar resurser från organisationen och blir ofta bortglömt när man har mycket att göra eller när man står inför förändringar i företaget. Exedo HR är då er förlängda resurs och arbetar nära och integrerat i era existerande strukturer och system om så önskas. Vi ser till att ert företags motor fungerar optimalt och ger er bästa möjliga förutsättning för framtida utveckling.

HR-Projekt

Vid personalutveckling skall varje insats och process skall ha företagets långsiktiga och mer kortsiktiga mål i fokus och bidra till utveckling av företaget enligt dessa mål.


Utvecklingsprocess skall vara integrerade i företagets övergripande HR-strategi. Förbättrad kommunikation, organisation och prestation är ett genomgående tema i alla våra processer. Vi genomför bland annat:


• Teamanalyser och Teamutveckling
• Medarbetarundersökningar
• Medarbetarsamtal
• Ledarskapsutveckling
• Konflikthantering
• Kompetensanalyser
• Management audits
• Human due diligence


Vi antar alltid ett övergripande och affärsutvecklande perspektiv. Vad har gjorts tidigare? Vad kan göras bättre nästa gång? Hur styr detta företaget mot dess mål?

Aktuellt


Välkommen ombord Charlotte!

Vi är glada att få välkomna Charlotte som Säljutvecklare och Säljcoach på Exedo. Hon är även ansvarig för rekrytering av säljare och säljledning. Charlotte har en lång bakgrund från uppsökande B2B försäljning och säljledning, även i rollen som egenföretagare. Hon brinner för kundmötet och affärer och frustreras av otydlighet och brist på handling.
Det Effektiva Utvecklingssamtalet

HR Utveckling & Stöd
Många chefer upplever att utvecklingssamtalet är svårt och att det sällan leder till något
konkret.


Vi hjälper chefer och medarbetare till givande konkretare samtal, strukturerat plan för
utveckling och uppföljningsbara resultat. Samtidigt vill vi göra det roligt och givande.

Läs mer...


Agerus Prestationutveckling
Vi är nu partners till AGERUS prestationstuveckling. AGERUS System är ett webbaserat verktyg för chefer och medarbetare att systematiskt utveckla sin arbetssituation, förbättra sina arbetsprestationer och samtidigt skapa en hälsosam arbetsmiljö.


Login