Personalutveckling

Medarbetarna är motorn i varje företag och det som driver företaget framåt. För att den motorn skall fungera optimalt krävs kontinuerligt underhåll och utveckling.


Detta tar resurser från organisationen och blir ofta bortglömt när man har mycket att göra eller när man står inför förändringar i företaget. Exedo HR är då er förlängda resurs och arbetar nära och integrerat i era existerande strukturer och system om så önskas. Vi ser till att ert företags motor fungerar optimalt och ger er bästa möjliga förutsättning för framtida utveckling.

HR-Projekt

Vid personalutveckling skall varje insats och process skall ha företagets långsiktiga och mer kortsiktiga mål i fokus och bidra till utveckling av företaget enligt dessa mål.


Utvecklingsprocess skall vara integrerade i företagets övergripande HR-strategi. Förbättrad kommunikation, organisation och prestation är ett genomgående tema i alla våra processer. Vi genomför bland annat:


• Teamanalyser och Teamutveckling
• Medarbetarundersökningar
• Medarbetarsamtal
• Ledarskapsutveckling
• Konflikthantering
• Kompetensanalyser
• Management audits
• Human due diligence


Vi antar alltid ett övergripande och affärsutvecklande perspektiv. Vad har gjorts tidigare? Vad kan göras bättre nästa gång? Hur styr detta företaget mot dess mål?

Aktuellt

Exedo HR startar Exedo Butikspartner
Exedo HR har under närmare 10 år rekryterat många drivna medarbetare och ledare till livsmedelsbutiker. Nu utvecklar vi det till Exedo Butikspartner. Vi kommer se förändringar här på hemsidan med nya tjänster och medarbetare. Till en början verkar Exedo Butikspartner främst i Stockholm-Uppsalaregionen med kringliggande områden. Butiksutveckling, ledarutveckling, effektiva rutiner och fortfarande rekrytering med fokus på engagemang och kompetens, är det vi hjälper butiker med. Kontakta oss för mer info.

Kontakt


HR Utveckling & Stöd
Många chefer upplever att utvecklingssamtalet är svårt och att det sällan leder till något
konkret.


Vi hjälper chefer och medarbetare till givande konkretare samtal, strukturerat plan för
utveckling och uppföljningsbara resultat. Samtidigt vill vi göra det roligt och givande.

Läs mer...

Login