Outsourcing

Outsourcing av avdelning

Alla företag har behov av ett antal stödfunktioner som inte är direkt relaterade till företagets huvudverksamhet. Arbetsledning, bemanning och drift av dessa tar värdefulla resurser i anspråk. Exedo HR hjälper er att driva detta integrerat i ert företag med full fokus på avdelningens funktion.


Exempel på avdelningar vi kan driva:
- HR-Avdelning
- Säljavdelning
- Reception,
- Supporttjänst / Helpdesk.


Ni kan fokusera på kärnverksamheten och som vi ser till att den avdelningen presterar optimalt som en naturlig del av ert företag.


En outsourcad avdelning skall fungera och upplevas precis som vilken annan avdelning i företaget som helst. Skillnaden är att kunden slipper drift- och personalansvaret.

Outsourcing av Funktioner

Vi hjälper företag med driften av vissa funktioner. Till skillnad mot outsourcing av avdelningar så sker detta oftast inte i kundens lokaler. Funktioner kan driftas både på heltid och deltid beroende på omfattningen. Få tillgång till kvalificerad och dedikerad personal som tar ett helhetsansvar över hela funktionen.


Exempel funktioner vi driver:
-Löneadministration
-Personaladministration
-HR-funktioner (rekrytering, utveckling, mm)
-Ekonomiadministration & Redovisning

Aktuellt

Exedo HR startar Exedo Butikspartner
Exedo HR har under närmare 10 år rekryterat många drivna medarbetare och ledare till livsmedelsbutiker. Nu utvecklar vi det till Exedo Butikspartner. Vi kommer se förändringar här på hemsidan med nya tjänster och medarbetare. Till en början verkar Exedo Butikspartner främst i Stockholm-Uppsalaregionen med kringliggande områden. Butiksutveckling, ledarutveckling, effektiva rutiner och fortfarande rekrytering med fokus på engagemang och kompetens, är det vi hjälper butiker med. Kontakta oss för mer info.

Kontakt


HR Utveckling & Stöd
Många chefer upplever att utvecklingssamtalet är svårt och att det sällan leder till något
konkret.


Vi hjälper chefer och medarbetare till givande konkretare samtal, strukturerat plan för
utveckling och uppföljningsbara resultat. Samtidigt vill vi göra det roligt och givande.

Läs mer...

Login