Om Exedo HR

Exedo är ett tjänsteföretag inom HR med många års samlad erfarenhet inom rekrytering, personal- och organisationsutveckling. Främsta fokus är kundanpassade uppdrag inom områdena rekrytering, personal- och organisationsutveckling samt strategisk HR-utveckling.

Då varje företags situation är unik är vår styrka att skapa anpassade processer för att på så sätt kunna leverera effektiva lösningar. Alla insatser görs med fokus på kundens långsiktiga utveckling och mål.

Kärnvärden för Exedo HR

Vår verksamhet grundar sig i tre huvudsakliga värderingar:
Kundnärhet
Engagemang
Långsiktighet Personligt engagemang och kundfokus genomsyrar vad vi gör och garanterar att ni som kund alltid får bästa möjliga service.


Långsiktigt samarbete och engagemang vet vi av erfarenhet är en nyckelfaktor om man vill uppnå bästa möjliga resultat när man jobbar med personalfrågor.

Vår personalfilosofi

Vi vet att bästa vägen till goda prestationer är genom medarbetare som är motiverade, får ta ansvar och känner sig delaktiga i både arbete och företag. Detta ger arbetsglädje och resultat både för både våra kunder och deras medarbetare. Mening och möjlighet i arbetet leder till motivation och prestation.Aktuellt

Styckmästare sökes Sthlm
Vi söker en styckare eller en styckmästare till en anrik saluhallsbutik under utveckling i Stockholm city! Man har högsta kvalitet på både råvaror i butiken och i den restaurang man driver i anslutning till butiken.
Vill du jobba i en anrik miljö med högsta kvalitet tillsammans med ett motiverat och roligt gäng. Kontakta oss på info@exedohr.se för mer info. Du hittar även telenummer på www.exedohr.se. Är detta du ansök idag till info@exedohr.se.

Välkommen ombord Oscar!

Vi är glada att få välkomna Oscar som ny HR-konsult och Coach på Exedo HR. Han är även ansvarig för vår utbildningsverksamhet som vi utför i samarbete med Lexicon Affärsutbildningar. Oscar har en bakgrund från rekryteringsbranschen och som coach samt arbetar även med teamutveckling.
Det Effektiva Utvecklingssamtalet

HR Utveckling & Stöd
Många chefer upplever att utvecklingssamtalet är svårt och att det sällan leder till något
konkret.


Vi hjälper chefer och medarbetare till givande konkretare samtal, strukturerat plan för
utveckling och uppföljningsbara resultat. Samtidigt vill vi göra det roligt och givande.

Läs mer...


Agerus Prestationutveckling
Vi är nu partners till AGERUS prestationstuveckling. AGERUS System är ett webbaserat verktyg för chefer och medarbetare att systematiskt utveckla sin arbetssituation, förbättra sina arbetsprestationer och samtidigt skapa en hälsosam arbetsmiljö.


Login