Om Exedo HR

Exedo är ett tjänsteföretag inom HR med många års samlad erfarenhet inom rekrytering, personal- och organisationsutveckling. Främsta fokus är kundanpassade uppdrag inom områdena rekrytering, personal- och organisationsutveckling samt strategisk HR-utveckling.

Då varje företags situation är unik är vår styrka att skapa anpassade processer för att på så sätt kunna leverera effektiva lösningar. Alla insatser görs med fokus på kundens långsiktiga utveckling och mål.

Kärnvärden för Exedo HR

Vår verksamhet grundar sig i tre huvudsakliga värderingar:
Kundnärhet
Engagemang
Långsiktighet Personligt engagemang och kundfokus genomsyrar vad vi gör och garanterar att ni som kund alltid får bästa möjliga service.


Långsiktigt samarbete och engagemang vet vi av erfarenhet är en nyckelfaktor om man vill uppnå bästa möjliga resultat när man jobbar med personalfrågor.

Vår personalfilosofi

Vi vet att bästa vägen till goda prestationer är genom medarbetare som är motiverade, får ta ansvar och känner sig delaktiga i både arbete och företag. Detta ger arbetsglädje och resultat både för både våra kunder och deras medarbetare. Mening och möjlighet i arbetet leder till motivation och prestation.Aktuellt

Exedo HR startar Exedo Butikspartner
Exedo HR har under närmare 10 år rekryterat många drivna medarbetare och ledare till livsmedelsbutiker. Nu utvecklar vi det till Exedo Butikspartner. Vi kommer se förändringar här på hemsidan med nya tjänster och medarbetare. Till en början verkar Exedo Butikspartner främst i Stockholm-Uppsalaregionen med kringliggande områden. Butiksutveckling, ledarutveckling, effektiva rutiner och fortfarande rekrytering med fokus på engagemang och kompetens, är det vi hjälper butiker med. Kontakta oss för mer info.

Kontakt


HR Utveckling & Stöd
Många chefer upplever att utvecklingssamtalet är svårt och att det sällan leder till något
konkret.


Vi hjälper chefer och medarbetare till givande konkretare samtal, strukturerat plan för
utveckling och uppföljningsbara resultat. Samtidigt vill vi göra det roligt och givande.

Läs mer...

Login