Utveckling & stödfunktioner till er HR-avdelning

Nå bättre resultat genom ett strömlinjeformat och utvecklingsfokuserat hr-arbete som är kopplat till företagets långsiktiga och kortsiktiga mål.

Nå bättre resultat genom ett strömlinjeformat och utvecklingsfokuserat hr-arbete som är kopplat till företagets långsiktiga och kortsiktiga mål.


Vi hjälper med att bygga och utveckla våra kundföretags HR-avdelningar. Vare sig det rör sig om mindre företag under tillväxt som gradvis vill etablera en egen HR-struktur eller större företag som vill effektivisera sina existerande HR-processer.


Vi hjälper er med:
- Anpassa HR-processer till företagets situation och mål.
- Effektiva processer & rutiner i HR-arbetet.
- Administrativa system & Talent Management system.
- Rekryteringssystem och processer.
- Bygga en effektiv och företagsanpassad HR-avdelning.


Genomgående för Exedo HR:s metoder och tankesätt är HR-utveckling och organisationsutveckling efter företagets mål och behov. Detta är speciellt viktigt när man lägger grunden för en HR-avdelning eller HR-struktur. Att göra rätt vägval från början ökar effektiviteten och sparar mycket kraft längre fram.

Från grunden eller steg för steg

Vare sig man behöver göra allt från grunden eller om det passar bättre med en gradvis förändring kan vi utveckla och bygga effektiva HR-strukturer.


Vi bygger upp processer, rutiner och system anpassade efter kundens verksamhet och driftar dem under uppbyggnadsfasen. När och om kunden vill driva avdelningen själv är den klar att tas i drift från första dagen.

Aktuellt

Styckmästare sökes Sthlm
Vi söker en styckare eller en styckmästare till en anrik saluhallsbutik under utveckling i Stockholm city! Man har högsta kvalitet på både råvaror i butiken och i den restaurang man driver i anslutning till butiken.
Vill du jobba i en anrik miljö med högsta kvalitet tillsammans med ett motiverat och roligt gäng. Kontakta oss på info@exedohr.se för mer info. Du hittar även telenummer på www.exedohr.se. Är detta du ansök idag till info@exedohr.se.

Välkommen ombord Oscar!

Vi är glada att få välkomna Oscar som ny HR-konsult och Coach på Exedo HR. Han är även ansvarig för vår utbildningsverksamhet som vi utför i samarbete med Lexicon Affärsutbildningar. Oscar har en bakgrund från rekryteringsbranschen och som coach samt arbetar även med teamutveckling.




Det Effektiva Utvecklingssamtalet

HR Utveckling & Stöd
Många chefer upplever att utvecklingssamtalet är svårt och att det sällan leder till något
konkret.


Vi hjälper chefer och medarbetare till givande konkretare samtal, strukturerat plan för
utveckling och uppföljningsbara resultat. Samtidigt vill vi göra det roligt och givande.

Läs mer...


Agerus Prestationutveckling
Vi är nu partners till AGERUS prestationstuveckling. AGERUS System är ett webbaserat verktyg för chefer och medarbetare att systematiskt utveckla sin arbetssituation, förbättra sina arbetsprestationer och samtidigt skapa en hälsosam arbetsmiljö.


Login