Utveckling & stödfunktioner till er HR-avdelning

Nå bättre resultat genom ett strömlinjeformat och utvecklingsfokuserat hr-arbete som är kopplat till företagets långsiktiga och kortsiktiga mål.

Nå bättre resultat genom ett strömlinjeformat och utvecklingsfokuserat hr-arbete som är kopplat till företagets långsiktiga och kortsiktiga mål.


Vi hjälper med att bygga och utveckla våra kundföretags HR-avdelningar. Vare sig det rör sig om mindre företag under tillväxt som gradvis vill etablera en egen HR-struktur eller större företag som vill effektivisera sina existerande HR-processer.


Vi hjälper er med:
- Anpassa HR-processer till företagets situation och mål.
- Effektiva processer & rutiner i HR-arbetet.
- Administrativa system & Talent Management system.
- Rekryteringssystem och processer.
- Bygga en effektiv och företagsanpassad HR-avdelning.


Genomgående för Exedo HR:s metoder och tankesätt är HR-utveckling och organisationsutveckling efter företagets mål och behov. Detta är speciellt viktigt när man lägger grunden för en HR-avdelning eller HR-struktur. Att göra rätt vägval från början ökar effektiviteten och sparar mycket kraft längre fram.

Från grunden eller steg för steg

Vare sig man behöver göra allt från grunden eller om det passar bättre med en gradvis förändring kan vi utveckla och bygga effektiva HR-strukturer.


Vi bygger upp processer, rutiner och system anpassade efter kundens verksamhet och driftar dem under uppbyggnadsfasen. När och om kunden vill driva avdelningen själv är den klar att tas i drift från första dagen.

Aktuellt


Välkommen ombord Charlotte!

Vi är glada att få välkomna Charlotte som Säljutvecklare och Säljcoach på Exedo. Hon är även ansvarig för rekrytering av säljare och säljledning. Charlotte har en lång bakgrund från uppsökande B2B försäljning och säljledning, även i rollen som egenföretagare. Hon brinner för kundmötet och affärer och frustreras av otydlighet och brist på handling.
Det Effektiva Utvecklingssamtalet

HR Utveckling & Stöd
Många chefer upplever att utvecklingssamtalet är svårt och att det sällan leder till något
konkret.


Vi hjälper chefer och medarbetare till givande konkretare samtal, strukturerat plan för
utveckling och uppföljningsbara resultat. Samtidigt vill vi göra det roligt och givande.

Läs mer...


Agerus Prestationutveckling
Vi är nu partners till AGERUS prestationstuveckling. AGERUS System är ett webbaserat verktyg för chefer och medarbetare att systematiskt utveckla sin arbetssituation, förbättra sina arbetsprestationer och samtidigt skapa en hälsosam arbetsmiljö.


Login