Er Butikspartner: Rekrytering - Utveckling - Motivation

Vi på Exedo Butikspartner vet att motiverade och passionerade medarbetare är grunden till både lönsamhet, prestation och arbetsglädje. Det gäller från butikschef, avdelningsansvariga och alla medarbetare. Ett högt motiverat och effektivt team är alltid med i vårt mål oberoende på vilket sätt vi hjälper och utvecklar butiker.

Bred och senior kompetens

Vi kombinerar senior erfarenhet från butiksdrift, ledarskap & utveckling med sitt kunnande inom rekrytering, motivation och arbetsglädje. Vi hjälper både butiker attrahera engagerade medarbetare som skapar resultat och lönsamhet, samt lyfter dagens medarbetare i engagemang och försäljning.

Vare sig det är butikschefer, köttmästare eller bagare, jobbar med dem som brinner för sitt yrke, är stolta och delar med sig av sin kunskap till kunder och medarbetare.
Rekrytering

Att attrahera och rekrytera rätt medarbetare är livsviktigt för att få resultat i butiken och engagemang och arbetsglädje i teamet.


Exedo Butikpartners metod är grundad i Kompetens, Personlighet och Drivkrafter. Tre faktorer som tillsammans är avgörande för prestation, kundbemötande och resultat. En annan viktig faktor är att alla vill bidra till att skapa arbetsglädje och engagemang.


Kundmöte & Försäljning

Kundbemötande och försäljning består av både hård och mjuk kunskap. Därför utbildar vi personal i försäljningsteknik och ett säljande kundbemötande! Grunden i butiksförsäljning är självklart ett kundbemötande som skapar glädje och nyfikenhet inför mat och andra varor i butiken. Det öppnar upp möjligheter att jobba fokuserat med kvalitativ försäljning som både ökar kundens upplevelse och ger ökade försäljningsresultat.


Vill ni få toppbetyg av era kunder och öka er försäljning, kontakta oss berättar vi hur vi kan hjälpa er.

Arbetsglädje & Motivation

Utan motivation och arbetsglädje är det omöjligt att få till en kundvänlig och säljande butik!


Motivation har många delar men de mest grundläggande är teamkänsla, tydliga mål och arbetsglädje. Genom att accelerera dessa bitar lyfter vi både effektivitet och försäljning samt får friskare medarbetare på köpet. Kontakta oss så berättar vi hur vi kan öka motivation och engagemang i din butik.

Aktuellt

Exedo HR startar Exedo Butikspartner
Exedo HR har under närmare 10 år rekryterat många drivna medarbetare och ledare till livsmedelsbutiker. Nu utvecklar vi det till Exedo Butikspartner. Vi kommer se förändringar här på hemsidan med nya tjänster och medarbetare. Till en början verkar Exedo Butikspartner främst i Stockholm-Uppsalaregionen med kringliggande områden. Butiksutveckling, ledarutveckling, effektiva rutiner och fortfarande rekrytering med fokus på engagemang och kompetens, är det vi hjälper butiker med. Kontakta oss för mer info.

Kontakt


HR Utveckling & Stöd
Många chefer upplever att utvecklingssamtalet är svårt och att det sällan leder till något
konkret.


Vi hjälper chefer och medarbetare till givande konkretare samtal, strukturerat plan för
utveckling och uppföljningsbara resultat. Samtidigt vill vi göra det roligt och givande.

Läs mer...

Login