Er Butikspartner: Rekrytering - Utbildning - Motivation

Exedo HR Butikspartner har i många år kombinerat lång erfarenhet från butiksdrift med sitt kunnande inom rekrytering, motivation och säljutveckling. Därför hjälper vi butiker med engagerad personel som skapar resultat och lönsamhet.


Motiverade och passionerade medarbetare är grunden till både lönsamhet, prestation och arbetsglädje. Det gäller från butikschef, avdelningsansvariga och alla medarbetare. Ett högt motiverat och effektivt team är alltid med i vårt mål oberoende på vilket sätt vi hjälper och utvecklar butiker.

Bred och lång kompetens

Vi på Exedo HR Dvh kombinerar lång erfarenhet från ledarskap i butik och butiksdrift med rekrytering och utveckling från andra branscher. På så sätt kan vi ligga i framkant och attrahera de som har förmågan och viljan att utveckla och skapa resultat.


Vare sig det är butikschefer, köttmästare eller bagare, vi vill jobba med dem som brinner för sitt yrke, är stolta och gärna delar med sig av sin kunskap till kunder och medarbetare.
Rekrytering

Att attrahera och rekrytera rätt medarbetare är livsviktigt för att få resultat i butiken och engagemang och arbetsglädje i teamet.


Exedo HR:s rekryteringsmetod är grundad i Passion, Målfokus och Kompetens. Tre faktorer som tillsammans är avgörande för prestation, kundbemötande och resultat. Utöver det skall alla bidra till att skapa arbetsglädje och engagemang.


Utbildning

Utan motivation och arbetsglädje är det omöjligt att få till en kundvänlig och säljande butik!


Motivation har många delar men de mest grundläggande är teamkänsla, tydliga mål och arbetsglädje. Genom att accelerera dessa bitar lyfter vi både effektivitet och försäljning samt får friskare medarbetare på köpet. Kontakta oss så berättar vi hur vi kan öka motivation och engagemang i din butik.


Motivation

Kundbemötande och försäljning består av både hård och mjuk kunskap. Därför utbildar vi personal i försäljningsteknik och ett säljande kundbemötande! Grunden i butiksförsäljning är självklart ett kundbemötande som skapar glädje och nyfikenhet inför mat och andra varor i butiken. Det öppnar upp möjligheter att jobba fokuserat med kvalitativ försäljning som både ökar kundens upplevelse och ger ökade försäljningsresultat.


Vill ni få toppbetyg av era kunder och öka er försäljning, kontakta oss berättar vi hur vi kan hjälpa er.

Aktuellt


Välkommen ombord Charlotte!

Vi är glada att få välkomna Charlotte som Säljutvecklare och Säljcoach på Exedo. Hon är även ansvarig för rekrytering av säljare och säljledning. Charlotte har en lång bakgrund från uppsökande B2B försäljning och säljledning, även i rollen som egenföretagare. Hon brinner för kundmötet och affärer och frustreras av otydlighet och brist på handling.
Det Effektiva Utvecklingssamtalet

HR Utveckling & Stöd
Många chefer upplever att utvecklingssamtalet är svårt och att det sällan leder till något
konkret.


Vi hjälper chefer och medarbetare till givande konkretare samtal, strukturerat plan för
utveckling och uppföljningsbara resultat. Samtidigt vill vi göra det roligt och givande.

Läs mer...


Agerus Prestationutveckling
Vi är nu partners till AGERUS prestationstuveckling. AGERUS System är ett webbaserat verktyg för chefer och medarbetare att systematiskt utveckla sin arbetssituation, förbättra sina arbetsprestationer och samtidigt skapa en hälsosam arbetsmiljö.


Login