Bemanning <1:>

Målet med affärsmodellen är att fungera som en brygga mellan universitet och näringsliv – att kunna ge studenter ett extrajobb och relevant arbetslivserfarenhet samtidigt som våra kunder får tillgång till kvalificerad arbetskraft och kontakt med sina framtida anställda. Ett företags tillväxt sker sällan i en rak linje. Över tid ökar och minskar behovet av personal i ett företag. Då kan det vara viktigt att parera dessa variationer. Vare sig det är säsongsbetonad variation, vikariat eller snabb tillväxt som är orsaken hjälper vi er med duktig personal.

Hyr in den kompetens ni behöver till ert företag när ni behöver den. Vi erbjuder inhyrning från kortare till längre perioder beroende på kundens behov. Vi erbjuder kompetent och motiverad personal med fokus på engagemang och vilja. Uppstår ett anställningebehov under inhyrningstiden finns oftast möjighet att anställa konsulten.

Vid bemanningsuppdrag samarbetar Exedo HR med Uppstuk: Uppsala Studentkonsulter, vilka är nära partners till Exedo HR.

Uppstuk hjälper er med motiverade handplockade studentkonsulter som arbetar inom IT, Teknik och Ekonomi (Marknad & Redovisning). De fungerar som en brygga mellan näringslivet och studenter som vill hitta attraktiva framtida arbetsgivare.

Läs mer om Uppstuk här: <3:>


eller kontakta Uppstuk direkt: www.uppstuk.se

Aktuellt


Välkommen ombord Charlotte!

Vi är glada att få välkomna Charlotte som Säljutvecklare och Säljcoach på Exedo. Hon är även ansvarig för rekrytering av säljare och säljledning. Charlotte har en lång bakgrund från uppsökande B2B försäljning och säljledning, även i rollen som egenföretagare. Hon brinner för kundmötet och affärer och frustreras av otydlighet och brist på handling.
Det Effektiva Utvecklingssamtalet

HR Utveckling & Stöd
Många chefer upplever att utvecklingssamtalet är svårt och att det sällan leder till något
konkret.


Vi hjälper chefer och medarbetare till givande konkretare samtal, strukturerat plan för
utveckling och uppföljningsbara resultat. Samtidigt vill vi göra det roligt och givande.

Läs mer...


Agerus Prestationutveckling
Vi är nu partners till AGERUS prestationstuveckling. AGERUS System är ett webbaserat verktyg för chefer och medarbetare att systematiskt utveckla sin arbetssituation, förbättra sina arbetsprestationer och samtidigt skapa en hälsosam arbetsmiljö.


Login