Bemanning

Målet med affärsmodellen är att fungera som en brygga mellan universitet och näringsliv – att kunna ge studenter ett extrajobb och relevant arbetslivserfarenhet samtidigt som våra kunder får tillgång till kvalificerad arbetskraft och kontakt med sina framtida anställda. Ett företags tillväxt sker sällan i en rak linje. Över tid ökar och minskar behovet av personal i ett företag. Då kan det vara viktigt att parera dessa variationer. Vare sig det är säsongsbetonad variation, vikariat eller snabb tillväxt som är orsaken hjälper vi er med duktig personal.

Hyr in den kompetens ni behöver till ert företag när ni behöver den. Vi erbjuder inhyrning från kortare till längre perioder beroende på kundens behov. Vi erbjuder kompetent och motiverad personal med fokus på engagemang och vilja. Uppstår ett anställningebehov under inhyrningstiden finns oftast möjighet att anställa konsulten.

Vid bemanningsuppdrag samarbetar Exedo HR med Uppstuk: Uppsala Studentkonsulter, vilka är nära partners till Exedo HR.

Uppstuk hjälper er med motiverade handplockade studentkonsulter som arbetar inom IT, Teknik och Ekonomi (Marknad & Redovisning). De fungerar som en brygga mellan näringslivet och studenter som vill hitta attraktiva framtida arbetsgivare.

Läs mer om Uppstuk här:


eller kontakta Uppstuk direkt: www.uppstuk.se

Aktuellt

Exedo HR startar Exedo Butikspartner
Exedo HR har under närmare 10 år rekryterat många drivna medarbetare och ledare till livsmedelsbutiker. Nu utvecklar vi det till Exedo Butikspartner. Vi kommer se förändringar här på hemsidan med nya tjänster och medarbetare. Till en början verkar Exedo Butikspartner främst i Stockholm-Uppsalaregionen med kringliggande områden. Butiksutveckling, ledarutveckling, effektiva rutiner och fortfarande rekrytering med fokus på engagemang och kompetens, är det vi hjälper butiker med. Kontakta oss för mer info.

Kontakt


HR Utveckling & Stöd
Många chefer upplever att utvecklingssamtalet är svårt och att det sällan leder till något
konkret.


Vi hjälper chefer och medarbetare till givande konkretare samtal, strukturerat plan för
utveckling och uppföljningsbara resultat. Samtidigt vill vi göra det roligt och givande.

Läs mer...

Login