Vision

"Vår vision är att medarbetare skall ha rätt kompetens, känna mening och mål i sitt arbete och på så sätt nå bättre hälsa och prestation och därmed effektivt bidra till företagets utveckling och resultat."

Strategisk Kompetensförsörjning

"Vår vision är att medarbetare skall känna mening och mål i sitt arbete och på så sätt nå bättre hälsa och välbefinnande samtidigt som man effektivt bidrar till företagets utveckling och resultat."Strategisk Kompetensförsörjning är en process som säkerställer att företaget kontinuerligt har den kompetens man behöver för att nå verksamhetsmålen. Vi arbetar med att attrahera och tillföra kompetens till företaget, utveckla personalen i företagets kompetens samt se till att behålla kritisk kompetens i företaget. Tillsammans gör det företaget rustat inför framtidens utmaningar samt ger det utvecklings- och tillväxtförmåga.





Tydliga mål och konkreta mätbara resultat är alltid utgångspunkten i vårt arbetssätt.


Nyckelord i vårt sätt att arbeta är kundförståelse, engagemang och långsiktighet. Det är grundstenar från vilka vi kan bygga effektiva resultat åt kunden och kundens medarbetare.

Vad vi gör

Vi erbjuder ett heltäckande utbud av HR-tjänster och kan därför tillgodose våra kunders varierande behov och önskemål. Vi arbetar med skräddarsydda lösningar ofta utanför det konventionella med verktyg och processer från marknadsledande partners.

Affärsdriven Rekrytering
Vi ser till att era nya medarbetares drivkrafter och egenskaper matchar ert företags och är delaktiga att uppnå era mål.

Personal- och HR-utveckling
Vi ser till att dina medarbetare är välmående, känner att de kan prestera och bidra till att företaget når sina mål.

Bemanning IT, Teknik & Ekonomi
Exedo HR kan genom sitt dotterbolag Uppstuk - Uppsala Studentkonsulter, erbjuda kvalificerad bemanning och projekt inom teknik, ekonomi & sälj samt IT.

Affärsutbildningar
Vi erbjuder marknadsledande utbildningar inom Ledarskap, sälj och kommunikation som en del av Sveriges största privata utbildningsföretag.

Vi arbetar enbart efter dina behov!
Vi arbetar inte med standardlösningar. Varje uppdrag skräddarsys och anpassas efter era behov så att vi kan erbjuda dig som kund bästa möjliga lösning för ert företag. Vi berättar gärna mer hur vi går tillväga!

Vår verksamhet grundar sig i tre huvudsakliga värderingar; Kundnärhet, Engagemang och Långsiktighet.

Långsiktigt samarbete och engagemang betyder att vi har en kontinuerlig kontakt med er som kund för att uppnå bästa möjliga resultat.

Kundanpassade uppdrag inom områdena rekrytering, bemanning och outsourcing. Vi arbetar även med personal- och organisationsutveckling.

Aktuellt


Välkommen ombord Charlotte!

Vi är glada att få välkomna Charlotte som Säljutvecklare och Säljcoach på Exedo. Hon är även ansvarig för rekrytering av säljare och säljledning. Charlotte har en lång bakgrund från uppsökande B2B försäljning och säljledning, även i rollen som egenföretagare. Hon brinner för kundmötet och affärer och frustreras av otydlighet och brist på handling.




Det Effektiva Utvecklingssamtalet

HR Utveckling & Stöd
Många chefer upplever att utvecklingssamtalet är svårt och att det sällan leder till något
konkret.


Vi hjälper chefer och medarbetare till givande konkretare samtal, strukturerat plan för
utveckling och uppföljningsbara resultat. Samtidigt vill vi göra det roligt och givande.

Läs mer...


Agerus Prestationutveckling
Vi är nu partners till AGERUS prestationstuveckling. AGERUS System är ett webbaserat verktyg för chefer och medarbetare att systematiskt utveckla sin arbetssituation, förbättra sina arbetsprestationer och samtidigt skapa en hälsosam arbetsmiljö.


Login