Vision

"Vår vision är att medarbetare skall ha rätt kompetens, känna mening och mål i sitt arbete och på så sätt nå bättre hälsa och prestation och därmed effektivt bidra till företagets utveckling och resultat."

Strategisk Kompetensförsörjning

"Vår vision är att medarbetare skall känna mening och mål i sitt arbete och på så sätt nå bättre hälsa och välbefinnande samtidigt som man effektivt bidrar till företagets utveckling och resultat."Strategisk Kompetensförsörjning är en process som säkerställer att företaget kontinuerligt har den kompetens man behöver för att nå verksamhetsmålen. Vi arbetar med att attrahera och tillföra kompetens till företaget, utveckla personalen i företagets kompetens samt se till att behålla kritisk kompetens i företaget. Tillsammans gör det företaget rustat inför framtidens utmaningar samt ger det utvecklings- och tillväxtförmåga.

Tydliga mål och konkreta mätbara resultat är alltid utgångspunkten i vårt arbetssätt.


Nyckelord i vårt sätt att arbeta är kundförståelse, engagemang och långsiktighet. Det är grundstenar från vilka vi kan bygga effektiva resultat åt kunden och kundens medarbetare.

Vad vi gör

Vi erbjuder ett heltäckande utbud av HR-tjänster och kan därför tillgodose våra kunders varierande behov och önskemål. Vi arbetar med skräddarsydda lösningar ofta utanför det konventionella med verktyg och processer från marknadsledande partners.

Affärsdriven Rekrytering
Vi ser till att era nya medarbetares drivkrafter och egenskaper matchar ert företags och är delaktiga att uppnå era mål.

Personal- och HR-utveckling
Vi ser till att dina medarbetare är välmående, känner att de kan prestera och bidra till att företaget når sina mål.

Bemanning IT, Teknik & Ekonomi
Exedo HR kan genom sitt dotterbolag Uppstuk - Uppsala Studentkonsulter, erbjuda kvalificerad bemanning och projekt inom teknik, ekonomi & sälj samt IT.

Affärsutbildningar
Vi erbjuder marknadsledande utbildningar inom Ledarskap, sälj och kommunikation som en del av Sveriges största privata utbildningsföretag.

Vi arbetar enbart efter dina behov!
Vi arbetar inte med standardlösningar. Varje uppdrag skräddarsys och anpassas efter era behov så att vi kan erbjuda dig som kund bästa möjliga lösning för ert företag. Vi berättar gärna mer hur vi går tillväga!

Vår verksamhet grundar sig i tre huvudsakliga värderingar; Kundnärhet, Engagemang och Långsiktighet.

Långsiktigt samarbete och engagemang betyder att vi har en kontinuerlig kontakt med er som kund för att uppnå bästa möjliga resultat.

Kundanpassade uppdrag inom områdena rekrytering, bemanning och outsourcing. Vi arbetar även med personal- och organisationsutveckling.

Aktuellt

Exedo HR startar Exedo Butikspartner
Exedo HR har under närmare 10 år rekryterat många drivna medarbetare och ledare till livsmedelsbutiker. Nu utvecklar vi det till Exedo Butikspartner. Vi kommer se förändringar här på hemsidan med nya tjänster och medarbetare. Till en början verkar Exedo Butikspartner främst i Stockholm-Uppsalaregionen med kringliggande områden. Butiksutveckling, ledarutveckling, effektiva rutiner och fortfarande rekrytering med fokus på engagemang och kompetens, är det vi hjälper butiker med. Kontakta oss för mer info.

Kontakt


HR Utveckling & Stöd
Många chefer upplever att utvecklingssamtalet är svårt och att det sällan leder till något
konkret.


Vi hjälper chefer och medarbetare till givande konkretare samtal, strukturerat plan för
utveckling och uppföljningsbara resultat. Samtidigt vill vi göra det roligt och givande.

Läs mer...

Login